Make your own free website on Tripod.com
Jaringan Web SMKDARY


Sekolah-sekolah siber di Negeri Melaka

http://members.tripod.com/~sekolah_siber

Surat Pekeliling Ikhtisas Mengenai Disiplin Pelajar

http://www.moe.gov.my/suratkeliling.htm

Kementerian Pendidikan Malaysia

http://www.moe.gov.my

Akhbar Tempatan Malaysia

http://www.ipl.org/reading/news/

Laman-laman Web Perpustakaan

http://www.jaring.my/msia/newhp/educ/library.html

Sukatan Pelajaran Dan Huraian Sukatan Pelajaran

http://www.ppk.my/sphsp/sphsp.html