Make your own free website on Tripod.com
PIAGAM SEKOLAH

1) KAMI BERJANJI AKAN MENDUKUNG SEPENUHNYA KEHENDAK FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.

2) MENJAMIN UNTUK MEMBERI PENDIDIKAN YANG SEMPURNA DAN BERMUTU KEPADA SEMUA PELAJAR SEKOLAH DATO' ABDUL RAHMAN
YA'KUB TANPA MENGIRA AGAMA DAN LATAR BELAKANG KELUARGA.

3) KAMI BERJANJI MEMAHAMI, MEMBIMBING DAN MEMAJUKAN BAKAT, MINAT DAN POTENSI MELALUI PERANCANGAN KURIKULUM YANG SEMPURNA.

4) MENJAMIN UNTUK MEWUJUDKAN IKLIM SEKOLAH YANG HARMONI SESUAI DENGAN KONSEP SEKOLAH DAN MASYARAKAT PENYAYANG MELALUI KERJASAMA IBU BAPA DAN MASYARAKAT SETEMPAT.