Make your own free website on Tripod.com
Menggunakan Resource File

Pelajaran 1
   M/S 1 - M/S 2 - M/S 3 - M/S 4 - M/S 5 - M/S 6 - M/S 7 - M/S 8 - M/S 9 - M/S 10

Apakah dia Resource File?
Resource file adalah fail-fail yang mengandungi pelbagai jenis fail gambar (BMP, GIF, JPG, ICO dan lain-lain), Cursors (CUR), Fail Sound dan lain-lain fail.
Semua fail ini boleh menjadi satu fail didalam Resource file, dan anda boleh mengaksesnya daripada program. Sebagai contoh anda boleh memperolehi ikon didalam resource file untuk Command Button.
Resource file mempunyai penyambung  RES (extension).

Mengapa perlu menggunakan Resource File?
Resource file adalah sangat berguna apabila kita menggunakan gambar yang sama berulang-ulang kali di dalam kod anda.
Sebagai contoh, anda menggunakan dua Command Button dengan ikon atau Picture Boxes yang sama bagi gambar BMP yang sama.
Jika anda tidak menggunakan resource file, tetapi dengan hanya menambah ikon yang sama  kepada kedua-dua Command Button Picture property, ikon tersebut akan di embedded kepada setiap Command Buttons. maka itu ikon tersebut akan di simpan (save) sebanyak dua kali, dan aplikasi anda akan menjadi saiz yang besar.
Jika anda menggunakan resource file, anda hanya perlu menyimpan (save) ikon tersebut hanya sekali sahaja di dalam aplikasi anda.

 
Menu Utama