Make your own free website on Tripod.com
Menggunakan Resource File

Pelajaran 1
   M/S 1 - M/S 2 - M/S 3 - M/S 4 - M/S 5 - M/S 6 - M/S 7 - M/S 8 - M/S 9 - M/S 10

Menambahkan Fail Gambar di Resource File
Anda boleh menambah seberapa banyak fail yang anda suka.
Setiap fail tersebut mempunyai ID sendiri, jadi anda boleh mengaksesnya dengan ID uniknya.
Sebagai contoh Bitmap dan Icon, adalah berbeza sumbernya (resources), jadi ia boleh mempunyai ID yang sama.
Tetapi dua Bitmap atau dua Icons tidak boleh mempunyai ID yang sama.

Jika anda menambah Bitmap, ia akan ddisimpan didalam resource file dibawah Bitmap "Folder" , jika anda menambah Icon, ia akan disimpan di dalam Icon "Folder". (Gambar 10).

Gambar 10:


Contoh yang terdapat di dalam Gambar 10, ia mempunyai  1 GIF file ("CUSTOM" Folder), 3 Bitmap, 1 Cursor dan  2 Icon.

Menu Utama