Make your own free website on Tripod.com
Menggunakan Resource File

Pelajaran 1
M/S 1 - M/S 2 - M/S 3 - M/S 4 - M/S 5 - M/S 6 - M/S 7 - M/S 8 - M/S 9 - M/S 10

Mengakses fail BMP, ICO dan CUR daripada Program
Contoh seterusnya adalah cara untuk menukarkan cursor tetikus kepada cursor yang terdapat di dalam resource file.

Tambahkan Cursor kepada Resource File anda  (di dalam Cursor "Folder") dan namakan ID tersebut kepada "myCursor".

Setkan form MousePointer property kepada 99 - Custom.
Tambahkan kod berikut ke dalam form anda:

Private Sub Form_Load()
     Form1.MouseIcon = LoadResPicture("myCursor", vbResCursor)
End Sub

Runkan program anda, dan anda akan melihat cursor tetikus anda adalah cursor yang terdapat didalam Resource File, di bawah ID "myCursor".

Dan untuk teknik yang lebih terkini dengan menggunakan Resource File seperti loading GIF, JPG dan Bunyi, anda boleh dapatkan di URL berikut:

http://cuinl.tripod.com/tutorials.htm

 

Menu Utama